Dog Games

My Dogs Breed

BreedPuppySmallMediumLarge

Affenpincher

Contact us 15 xs-xxs-xs 15 xs-xxs-xs 15 xs-xxs-xs

Afghan Hound

20 m-s-m 20 l-m-l 40 l-s-l 40 l-m-l

Airedale

Terrier

20 s-xs-s 20 m-s-m 20 l-m-l

20 l-m-xl 

40 l-s-l

Akita

40 l-s-l 40 l-m-l 40 xl-m-xl 40 xl-l-xl

Alaskan Malamute

40 l-m-l 40 xl-m-l 40 xl-m-xl 40 xxl-l-xxl

American Bulldog

40 l-s-m 40 l-m-m 40 l-m-l 40 l-m-l

American Cocker Spaniel

15 xs-xxs-s 15 xs-xs-m 20 s-s-m 20 m-s-m

American Hairless Terrier

TY34 15 xxs-xxs-xs 15 xxs-xxs-s 15 xs-xs-s

Anatolian Shepherd

40 l-m-l 40 xl-l-xl 40 xl-l-xl 40 xxl-l-xl

Australian

Cattle Dog

20 s-xs-s

20 m-s-s

20 m-s-m 20 m-m-l 20 l-m-l

Australian Kelpie

20 s-xs-s 

20 s-s-m 20 m-s-m 20 l-s-l

Australian

Shepherd

20 s-xs-s

20 m-s-s

20 m-s-m 20 m-s-m 20 l-s-l
Australian Silky Terrier TY34 15 xxs-xxs-xs 15 xxs-xxs-xs 15 xs-xs-s
Australian Terrier TY34 15 xs-xxs-xs 15 xs-xs-s 15 xs-xs-m
Barbet Contact us 20 l-m-l

20 l-m-l

40 l-m-m

40 l-m-l
Alaskan Malamute 40 l-m-l 40 xl-l-xl 40 xxl-l-xl 40 xxl-l-xxl
Basenji 15 xxs-xxs-s 15 xs-xs-s 20 s-xs-s 20 s-s-m
Basset Bleu de Gascogne 20 s-xs-s 20 s-s-m 20 s-s-m 20 m-s-m

Basset Griffon

Vendeen (Grand)

20 s-xs-s

20 m-s-s

20 m-s-l 20 l-m-l

20 l-m-l

40 l-s-m

Basset Griffon

Vendeen (Petit)

20 s-xs-s

20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-m

Basset

Hound

20 s-s-s

20 m-s-m

20 l-s-m 20 l-m-m

20 l-m-l

40 l-m-m

Bavarian Mountain Hound 20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-l 20 l-s-l
Beagle

20 s-xs-s

20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-l
Bearded Collie 20 m-s-m 20 l-m-l 20 l-m-l 20 l-m-xl
Bearded Collie x Terrier 15 xs-xs-s 20 s-s-s 20 s-s-m 20 m-s-m
Beauceron 20 m-s-m 20 l-m-l 40 l-m-l 40 l-m-xl

Bedlington

Terrier

15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-xs-m

20 s-s-m
Belgian Shepherd Dog 20 s-s-m 20 m-s-l 20 l-m-l 40 l-s-l
Belgium X Lurcher Contact us 20 l-s-m 20 l-m-l 40 l-m-l
Bergamasco Contact us 20 l-m-l 40 l-m-l 40 l-m-l
Bernese Mountain Dog 40 l-m-l 40 xl-m-xl 40 xl-l-xl 40 xl-l-xxl
Bichon Frisé TY34 15 xxs-xxs-s 15 xs-xs-s 15 xs-xs-m

20 s-s-m
Bloodhound 40 l-s-m 40 xl-m-l 40 xl-l-xl 40 xxl-l-xl
Bolognese TY34 15 xs-xxs-xs 15 xs-xs-s 15 xs-xs-m

Border

Collie

20 s-xs-s

20 s-s-m

20 m-s-m 20 m-s-l

20 l-s-l

40 l-s-l

Border Terrier Ty36

15 xxs-xxs-s
15 xs-xxs-s

15 xs-xs-s

20 s-xs-s

20 s-s-m
Borzoi 20 m-s-l 40 l-m-l 40 l-m-xl 40 xl-m-xl
Boston Terrier

Ty36

15 xxs-xxs-s

15 xs-xxs-s

15 xs-xs-s

20 s-s-s

20 s-s-m
Bouvier Des Flandres 20 m-s-m 40 l-s-m 40 l-m-l 40 l-m-xl
Boxer 20 m-s-m 20 l-m-l

20 l-m-l

40 l-s-m

40 l-m-l
Bracco Italiano 40 l-s-m 40 l-m-l 40 xl-m-l 40 xl-l-xl
Briard Contact us 40 l-m-m 40 l-m-l 40 l-m-l
Brittany 20 s-xs-s 20 m-xs-m 20 m-s-m 20 m-s-l
Bulldog 20 m-s-m 20 l-m-m 40 l-m-m 40 l-m-l
Bull Mastiff 40 l-s-m 40 l-m-l 40 l-m-l 40 xl-m-xl
Bull Terrier 20 m-s-m 20 l-m-l 40 l-m-m 40 l-m-l

Bull Terrier

(Miniature)

20 s-s-s 20 s-s-m 20 m-s-m

20 m-s-m

20 m-s-l

Bull Terrier X Bull Mastiff Contact us 40 l-m-l 40 l-m-l 40 l-m-xl

Cairn

Terrier

15 xxs-xs-s 15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-s

20 s-s-m
Cats TY34 15 xxs-xxs-xs 15 xxs-xs-s 15 xs-xs-s

Cavalier King

Charles Spaniel

15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s 15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-m

Cavapoo

TY34

TY36

15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s 15 xs-xs-m

Chesapeake Bay

Retriever

20 m-s-m

40 l-s-m

40 l-m-l 40 l-m-l 40 xl-m-l
Chihuahua TY12 TY14 TY36 15 xxs-xxs-s
Chihuahua Crosses TY34 TY36 15 xxs-xxs-xs 15 xxs-xxs-s
Chinese Crested TY34 15 xxs-xxs-s 15 xs-xs-s 15 xs-xs-m
Chow Chow 20 l-s-l 40 l-m-l 40 l-m-l 40 xl-l-l
Clumber Spaniel 20 m-s-m 20 l-m-l 20 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-m-l

Cocker

(English)

15 xs-xxs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-s

20 s-s-m 20 m-s-m

Cocker

(Working)

TY36

15 xxs-xxs-xs

15 xxs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-xs-m

Cockerpoo 15 xxs-xxs-xs

15 xs-xs-s

20 m-xs-m

20 m-s-m

Collie Crossbreed Contact us 20 m-s-m 20 l-m-l 20 l-m-xl

Collie

(Rough)

20 m-m-m 20 l-s-l 20 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-m-l

Collie

(Smooth)

20 s-xs-m

20 s-s-m

20 l-s-l

20 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-s-l

Corgi 20 s-s-s 20 s-s-m 20 m-s-m 20 l-s-m
Corgi X Collie Contact us 20 m-m-m 20 m-m-m 20 m-m-l
Coton De Tulear Contact us 15 xs-xxs-xs 15 xs-xs-s 15 xs-xs-m
Curly-Coated Retreiver 20 m-s-m 20 l-s-l

20 l-m-l

40 l-m-l

40 xl-m-l
Dachshund (Miniature)

TY34

15 xxs-xxs-xs

15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s 15 xxs-xs-m
Dachshund (Standard) 15 xs-xs-s 15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-s

20 s-s-m
Dandie Dinmont Terrier 20 s-s-s 20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-m
Dalmatian 20 m-s-m 20 m-m-l 20 l-m-l

40 l-s-l

40 l-m-l

Deerhound 40 l-s-l 40 l-m-xl 40 xl-m-xl 40 xl-l-xl

Dobermann

Pinscher

20 m-s-m

20 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-s-l

40 l-m-xl
Dobermann X GSD Contact us 40 l-m-l 40 l-m-l 40 l-m-xl
Dogue de Bordeaux

40 l-m-m

40 l-m-l

40 xl-l-xl 40 xl-l-xl 40 xl-l-xl
English Mastiff 40 l-m-l 40 xl-l-xl 40 xxl-xl-xxl 40 xxl-xl-xxl
English Setter 20 m-s-m 20 m-s-l 20 l-s-l

20 l-m-l

40 l-m-l

English Springer Spaniel 20 s-xs-s 20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-l
English Toy Terrier TY36 15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s 15 xs-xs-m
Estrela Contact us 40 l-m-l 40 xl-l-xl 40 xl-l-xl
Eurasier 20 m-s-m 20 l-m-l 20 l-m-xl 40 l-m-l

Field

Spaniel

15 xxs-xxs-s 15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-s

20 m-s-m

Finnish

Lapphund

Contact us 20 m-s-m 20 m-s-m

20 l-m-l

20 l-m-xl

Finnish Spitz Contact us 20 m-s-m 20 m-s-m 20 m-s-m
Flat Coated Retriever 20 m-s-m 20 l-s-l

20 l-m-l

40 l-m-l

40 l-m-l
Foxhound Contact us 40 l-m-l 40 l-m-l 40 l-l-xl
Fox Terrier 15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s 15 xs-xs-m 20 s-xs-s
Fox Terrier (Wirehaired) 15 xxs-xxs-s

15 xs-xxs-s

15 xs-xs-m 20 s-xs-s
French Bulldog 20 s-xs-s 20 s-s-m 20 s-s-m

20 m-s-m

German Pinscher 20 s-s-s 20 m-s-m 20 m-s-l 20 l-s-l
German Shorthaired Pointer 20 m-s-m 20 m-s-l 20 l-s-l

20 l-m-l

40 l-m-l

German Shepherd 20 m-s-m 40 l-m-l 40 l-m-l 40 xl-m-xl
German Shepherd X Contact us 40 l-m-l 40 l-l-l Contact us
German Spitz Contact us 20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-m
Goldendoodle 20 s-s-m 20 l-m-l

20 l-m-l

40 l-m-m

20 l-m-xl

40 l-m-l

Golden

Retriever

20 m-s-m 20 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-m-l

40 xl-m-l
Gordon Setter 20 m-s-m 20 l-m-l 20 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-m-l

Grand Bleu de Gascogne Contact us 40 l-m-m 40 l-m-l 40 xl-m-l
Great Dane 40 l-m-l 40 xl-m-xl 40 xl-l-xxl 40 xxl-l-xxl
Greyhound 20 m-s-l 20 l-s-l

20 l-m-xl

40 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-m-xl

Griffon Bruxellois 15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s 15 xs-xs-s 15 xs-xs-m
Hamiltonstovare Contact us 20 l-m-l 20 l-m-xl

20 l-m-xl 

40 l-m-l

Havanese TY34 15 xs-xxs-xs 15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

Hovawart 40 l-s-m 40 l-m-l 40 l-m-l 40 xl-m-l
Hungarian Puli Contact us 20 m-s-l 20 l-m-l 20 l-m-l

Hungarian

Vizsla

20 m-s-m

20 m-s-l

20 l-s-l

20 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-m-l

Ibizan

Hound

20 m-s-l 20 l-s-l

20 l-s-l

40 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-m-l

Irish Red

Setter

20 m-s-m 20 m-s-l 20 l-s-l

20 l-m-xl

40 l-s-l

Irish Red & White Setter 20 m-s-m 20 l-s-l 20 l-s-l 20 l-m-l
Irish Terrier 15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s

15 xs-xs-m

20 s-xs-m

20 s-s-m
Irish Water Spaniel 20 s-s-m 20 m-s-m 20 l-m-l 40 l-s-l
Irish Wolfhound 40 l-s-l 40 xl-m-xl 40 xl-l-xxl 40 xxl-xl-xxl
Italian Greyhound TY36 15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s 15 xxs-xs-m

Italian

Spinone

40 l-s-m 40 l-m-m 40 l-m-l

40 l-m-l

40 xl-m-l

Jack Russel

Terrier

15 xxs-xxs-xs 15 xs-xxs-s

15 xs-xs-s

20 s-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-s

Japanese

Chin

TY34 15 xxs-xxs-xs

15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

Japanese

Shiba Inu

20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-m

20 m-s-l

Japanese Spitz Contact us 20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-m
Keeshund Contact us 20 m-s-l 20 m-s-l 20 l-m-l

Kerry Blue

Terrier

20 m-s-m 20 m-s-m

15 xs-xs-m

20 s-s-m

Komondor Contact us 40 l-m-m 40 l-m-l 40 l-m-l
Kooikerhondje

15 xs-xxs-s

20 s-xs-s

20 s-s-m 20 s-s-m 20 m-s-m
Kune Kune Pig Contact us 20 m-m-m Contact us Contact us
Labrador

20mm S-XS-S

20 m-s-m

20 l-s-l

40 l-s-m

20 l-m-l

40 l-m-l

40 l-m-xl
Labradoodle 20 s-s-m 20 l-s-l 20 l-m-l 40 l-m-l
Labrador X Collie Contact us 20 l-m-l 40 l-m-m 40 l-m-l

Lakeland

Terrier

15 xxs-xxs-xs 15 xs-xxs-s 15 xs-xs-m

20 s-s-s

20 s-s-m

Lancashire Heeler

TY36

15 xxs-xxs-s

15 xxs-xs-s 20 s-xs-s 20 s-s-m
Leonberger 40 l-m-l 40 xl-l-xl 40 xl-l-xl 40 xxl-l-xl
Lhasa Apso

TY36

15 xxs-xxs-s

15 xxs-xxs-s

15 xs-xs-s

20 s-xs-s

20 s-s-m

20 m-s-m

Lowchen 15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s

15 xs-xs-s

20 s-s-s

20 s-s-m

20 m-s-m

Lurcher

(Whippet type)

15 xs-xs-m

15 xs-xs-m

20 s-s-m

20 m-s-m 20 m-s-l

Lurcher

(Greyhound Type)

20 s-s-m 20 m-s-l 20 l-s-xl 40 l-m-l
Maltese TY34 15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s 15 xs-xs-m
Manchester Terrier 15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s 15 xs-xs-m 20 s-xs-m
Maremma Sheepdog Contact us 40 l-m-l 40 xl-l-xl 40 xl-l-xl
Mastiff Contact us 40 l-m-l 40 l-m-l 40 l-m-xl
Miniature Pinscher

TY14

TY36

15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s 15 xs-xs-m 
Munsterlander (large) 20 m-s-m 20 l-s-l 20 l-s-l

20 l-m-xl 

40 l-m-l

Neopolitan Mastiff 40 l-m-l 40 xl-l-xl 40 xl-l-xxl 40 xxl-xl-xxl
Newfoundland 40 l-m-m 40 xl-l-xl 40 xxl-xl-xxl 40 xxl-xl-xxl
Newfoundland x Rottweiler Contact us Contact us 40 l-m-l Contact us

Norfolk

Terrier

TY36

15 xxs-xxs-xs

15 xxs-xxs-s

15 xs-xs-s

20 s-xs-s

20 s-s-s
Northern Inuit 20 m-s-m
40 l-s-l
40 l-s-l
40 l-m-l
Norwegeian Buhund 20 s-xs-s 20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-l
Norwegian Elkhound 20 m-s-m 20 l-m-l 20 l-m-l 20 l-m-xl

Norwich

Terrier

TY36

15 xxs-xxs-xs

15 xxs-xxs-s

15 xxs-xs-s

20 s-xs-s

20 s-s-s
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 20 s-s-s 20 m-s-m 20 m-s-m

20 l-s-l

40 l-s-m

Old English Sheepdog 20 m-s-m 40 l-m-l 40 l-m-l 40 xl-l-xl
Otterhound 40 l-s-m 40 l-m-l 40 xl-l-xl 40 xl-l-xl
Papillon TY34 TY36 15 xxs-xs-s 15 xs-xs-s

Patterdale

Terrier

15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-xs-s

20 s-s-m

Parson Russel

Terrier

15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s

15 xs-xs-m

20 s-xs-s

20 s-s-m
Pekingese 15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-m

20 s-s-m 20 m-s-m
Pharaoh Hound 20 s-xs-s 20 s-s-m 20 m-s-l 20 l-s-l

Pointer

(English)

20 s-s-m 20 m-s-m 20 l-s-l

20 l-s-xl

40 l-s-l

Polish Lowland Sheepdog Contact us 20 m-s-l 20 m-m-l 20 m-m-l
Pomeranian TY34 TY36 15 xs-xxs-s 15 xs-xs-s
Poodle (Toy) TY36 15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s 15 xs-xs-m
Poodle (Miniature) TY34 TY36 15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s

Poodle

(Standard)

20 s-s-m

20 m-s-l

20 l-s-l 40 l-s-l
Portuguese Podengo (Medio) Contact us 20 m-s-l 20 m-m-l 20 l-m-l

Portuguese

Water Dog

Contact us

20 l-m-l

40 l-m-m

40 l-m-l 40 l-m-l
Pug

TY36

15 xxs-xxs-s

15 xxs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-m

20 m-s-m
Prenean Mountain Dog 40 l-m-l 40 l-m-xl 40 xxl-l-xl 40 xxl-xl-xxl
Pyrenean Sheepdog 15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s 15 xs-xs-m 20 s-s-m
Rhodesian Ridgeback 40 l-s-m 40 l-m-l 40 l-m-l 40 xl-l-xl
Rottweiler 40 l-s-m 40 l-m-l

40 l-m-l

40 xl-m-l

40 xl-m-xl
Rottweiler X Staffie Contact us 20 m-m-l 20 m-m-xl 20 m-m-xl
Russian Black Terrier 40 l-s-m 40 l-m-l 40 l-m-l 40 xl-l-xl
St Bernard 40 l-m-m 40 xl-l-xl 40 xxl-l-xl 40 xxl-xl-xxl
Saluki 15 xs-xxs-s 20 m-xs-m 20 m-s-l

20 l-s-l

20 l-s-xl

Samoyed 20 m-m-m 20 l-m-l 20 l-m-l

20 l-m-xl

40 l-m-l

Schipperke

TY36

15 xxs-xxs-s

15 xxs-xxs-s

15 xxs-xs-s 15 xs-xs-m

Schnauzer

(Miniature)

15 xxs-xxs-s

15 xs-xxs-s

15 xs-xs-m

20 s-xs-s

20 s-s-m

Schnauzer (Standard) 20 s-xs-s 20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-l
Schnauzer (Giant) 40 l-s-m 40 l-s-l 40 l-m-l 40 xl-m-xl
Scottish Terrier 20 s-xs-s 20 s-s-s 20 s-s-m 20 m-s-m
Sealyham Terrier 20 s-xs-s 20 s-s-s 20 s-s-m 20 m-s-m
Shar Pei 20 s-s-s 20 m-s-m 20 m-s-m 20 m-m-l

Shetland

Sheepdog

15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s 15 xs-xs-m

20 s-s-m

Shihpoo 15 xs-xxs-xs 15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-s

20 s-s-s

Shih

Tzu

TY36

15 xxs-xxs-s

15 xxs-xs-s

15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-m

20 m-s-m

Siberian

Husky

20 m-s-m 20 l-s-l

20 l-s-l

40 l-s-m

40 l-s-l
Sicillian Mastiff Contact us 40 l-m-l 40 l-m-l 40 l-m-l
Soft Coated Wheaten Terrier 20 s-s-m 20 m-s-m 20 l-s-m 20 l-s-l
Spanish Water Dog 20 m-s-s 20 m-s-m 20 m-s-m 20 m-s-l

Staffordshire

Bull Terrier

20 s-s-s

20 m-s-m

20 m-s-l

20 m-m-l

40 l-m-m
Swedish Lapphund 20 m-s-m 20 l-s-m 20 l-m-l 20 l-m-xl
Swedish Vallhund 15 xxs-xxs-s 20 s-xs-s 20 s-s-m 20 m-s-m

Terrier

Crossbreeds

TY34

15 xs-xxs-xs

15 xs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-s

20 m-s-m
Tibetan Mastiff 40 l-s-m 40 l-m-l 40 xl-l-xl 40 xxl-l-xl
Tibetan Spaniel 15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s 15 xs-xs-s 15 xs-xs-m
Tibetan Terrier 20 s-xs-s 20 s-s-m 20 s-s-m 20 m-s-l
Trailhound 20 m-s-m 20 m-s-l 20 l-m-l 40 l-m-l
Weimaraner 20 m-s-m 20 l-s-l 40 l-s-l

40 l-m-l

40 l-m-xl

Welsh Springer Spaniel 20 s-xs-s 20 s-s-m 20 m-s-m 20 m-s-l
Welsh Terrier 15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s 15 xs-xs-m 20 s-xs-m
West Highland Terrier 15 xxs-xxs-s 15 xxs-xs-s

15 xs-xs-m

20 s-s-m
Whippet

TY36

15 xxs-xxs-s

15 xxs-xs-s

15 xs-xs-m 

20 m-xs-m

20 m-s-m
Yorkshire Terrier TY34 TY36 15 xxs-xxs-s 15 xs-xxs-s